Coke Services
Registrer
Ja Nei
Alle felt er obligatoriske
Vennligst oppgi minst ett alternativ til telefonnummer.

Coca-Cola European Partners Norge AS prosesserer den innsamlede informasjonen digitalt med den hensikt å forvalte nettsiden best mulig. Mottakerne av disse opplysningene er Coca-Cola European Partners Norge AS og eventuelle underleverandører. I henhold til lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger, har du rett til å kreve tilgang til, samt korrigere, informasjon om deg selv. Du kan også motsette deg behandlingen av opplysningene. Hvis du ønsker å benytte deg av denne rettigheten og få innsyn i innsamlet informasjon, ta kontakt med Coca-ColaEuropean Partners Norge AS – Postboks 463 – 1471 Lørenskog.